Wydarzenia 2022

Niedziela Adoracji Czcigodnego Krzyża

Niedziela Adoracji Czcigodnego Krzyża

Кресту Твоему покланяемся Владыко и Святое Воскресение Твое славим. Krzyżowi Twemu kłaniamy się Władco i Święte Zmartwychwstanie Twoje sławimy. Niedziela III Wielkiego Postu – Adoracji Czcigodnego Krzyża w naszej Cerkwi. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Zakończenie remontu cerkwi w Narwi

Cerkiew parafialna w Narwi

W roku 2020 zakończono gruntowny remont cerkwi parafialnej p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi. Cerkiew w Narwi została odrestaurowana w ramach projektu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu” – nr projektu POIS.08.01.00-00-1035/16. Projekt został zrealizowany przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską i był …

Zakończenie remontu cerkwi w Narwi Czytaj więcej »