CERKWIE

Cerkiew parafialna w Narwi p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Zabytkowa cerkiew zlokalizowana w centrum Narwi przy ul. Bielskiej. Jej budowę rozpoczęto w 1882 roku i uroczyście poświęcono 9 maja 1885 roku. Wnętrze świątyni wraz z ikonostasem i ikonami odrestaurowano po tragicznym pożarze, który miał miejsce 12 kwietnia 1990 roku. 25 września 1994 roku odnowiona cerkiew została poświęcona przez J.E. Metropolitę Bazylego. Cerkiew do dnia dzisiejszego jest główną świątynią parafialną.

Święta szczególnie obchodzone to: Św. Antoniego Pieczerskiego (23 lipca) oraz Podwyższenie Krzyża Pańskiego (27 września).

Cerkiew znajduje się na cmentarzu prawosławnym w Narwi, znajdującym się na obrzeżach miejscowości od strony Bielska Podlaskiego. Świątynia murowana, odbudowana po pożarze 1 maja 2000 roku. Nowo wybudowaną świątynię uroczyście poświęcił 1 maja 2003 roku J.E. Metropolita Sawa.

Święta szczególnie obchodzone: Św. Jana Chrzciciela (11 września), Ikony Matki Bożej Kazańskiej (4 listopada).

Cerkiew cmentarna w Narwi p.w. Kazańskiej Ikony Matki Bożej

Cerkiew w Odrynkach p.w. Św. Jana Teologa

Drewniana cerkiew wzniesiona w latach 60-tych XIX wieku wraz z kapliczką na Krynoczce. W latach 80-tych XX stulecia okalający świątynię cmentarz został ogrodzony betonowym murem.

Święta szczególnie czczone w tym miejscu: Św. Jana Teologa (21 maja), Św. Anny (7 sierpnia) oraz pierwsza niedziela po Podwyższeniu Krzyża Pańskiego – na pamiątkę prestawlenija Św. Jana Złotoustego.

Kamień węgielny pod świątynię został położony przez ówczesnego Metropolitę Bazylego dnia 25 września 1994 roku. Cerkiew została zbudowana wysiłkiem mieszkańców wsi Rybaki. 24 czerwca 1997 roku poświecenia świątyni dokonał również Metropolita Bazyli.

Świętem szczególnie obchodzonym w tej cerkwi pozostało święto Śww. Apostołów Bartłomieja i Barnaby (24 czerwca) oraz Św. Jana Złotoustego (26 listopada).

Cerkiew w Rybakach p.w. Św. Jana Złotoustego