NABOŻEŃSTWA

Harmonogram stałych nabożeństw w Parafii Prawosławnej w Narwi

Niedziela
Jutrznia – 9:00, Boska Liturgia – 10:00

Czerwiec 2023

4 czerwca (niedziela) – Pięćdziesiątnica: Dzień Świętej Trójcy. Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów.
10.00 – Boska Liturgia i Wieczernia z modlitwami na skłonienie kolan

Ikona Zesłania Ducha Świętego na Apostołów

3 czerwca (sobota) – Sobota Rodzicielska. Wspomnienie zmarłych.
9.00 – Boska Liturgia i panichida
17.00 – Całonocne czuwanie przed świętem Pięćdziesiątnicy