DUCHOWIEŃSTWO

Duchowieństwo Parafii Prawosławnej w Narwi

Ks. prot. Jarosław Ciełuszecki – proboszcz
tel. 85 681-60-45

Wikariusz – vacat
tel. 85 681-60-44

Ks. mitrat prot. Eugeniusz Kosakowski – rezydent

Pożegnanie ojca Michała Dudicza

Rys historyczny duchowieństwa parafii

ks. Stefan Przybytek (1727)

ks. Jan Maliszewski (1783 – 1814)

ks. Antoni Sosnowski (1787 – 1789)

ks. wik. Joachim Plaskiewicz (1782)

ks. wik. (?) Leszczynski (1791),

ks. wik. Andrzej Maliszewski (1794 – 1796)

ks. wik. Jan Szeryński (1797)

ks. wik. Jan Miskiewicz (1806)

ks. wik. Kajetan Aleksandrowicz (1808 – 1813)

ks. wik. Antoni Głowacki (1814)

ks. Atanazy Łopuszynski (dziekan, 1840-1844)

ks. Jan Bielawski (1845-1871),

ks. Antoni Nowicki (11.02.1872 – 23.09.1881)

ks. Antoni Kuźmiński (23.09.1881 – 09.05.1883)

ks. Jan Kłoczkowski (5.07.1882 ­ 31.08.1895)

ks. Konstanty Kłoczkowski (3.09.1895 – 16.12.1909)

ks. Witalis Strokowski (18.02.1910 – 1915 ewakuacja)
ponownie 28.08.1918 ­– 27.02.1934

 

ks. Andrzej Rutkowski (27.02.1934 – 20.03.1934)

ks. Witalis Strokowski (20.03.1934 – 04.07.1960)

ks. wik. Anatol Konach (18.03.1955 – 12.03.1959)

ks. wik. Andrzej Filimoniuk (12.03.1959 – 04.07.1960)

ks. Jan Jakubiuk (04.07.1960 – 01.08.1968)

wik. Włodzimierz Antiporowicz (20.05.1967 – 12.06.1967)

ks. Piotr Popławski (dziekan 1.08.1968 – 15.06.1985)

ks. Andrzej Jakimiuk (dziekan 16.09.1985 – 18.03.1988)

ks. wik. Jerzy Plis (16.02.1986 – 25.01.1988)

ks. wik. Mirosław Oreszuk (25.01.1988 – ?)

ks. Teodor Wiermiejuk (18.05.1988 – 18.03.1991)

ks. Bazyli Roszczenko (dziekan 18.03.1991 – 10.01.2021)

ks. wik. Eugeniusz Kosakowski (? – 26.06.1994)

ks. wik. Paweł Sterlingow (18.02.1998 – 12.07.2002)

ks. wik. Bogumił Korniluk (12.07.2002 – 02.06.2024)

ks. Michał Dudicz (10.01.2021 – 16.06.2024)

ks. Jarosław Ciełuszecki (od 16.06.2024)