SKIT W ODRYNKACH

Na terenie dekanatu narewskiego znajduje się Skit śww. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich – jedyny w Polsce skit prawosławny. Powstał on w 2009 roku i wchodzi w skład diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Skit znajduje się na obrzeżach wsi Odrynki w uroczysku Kudak.

Inicjatorem powstania Skitu w Odrynkach  i jego głównym organizatorem był ks. archimandryta Gabriel (Giba). W kwietniu 2008 roku nie przyjął on wyboru na biskupa pomocniczego diecezji przemysko-nowosądeckiej i został wówczas pozbawiony funkcji przełożonego Monasteru w Supraślu. Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego J.E. Metropolita Sawa poparł plan utworzenia Skitu.

Wybór Odrynek na miejsce budowy Skitu był związany z faktem istnienia w tej miejscowości prawosławnego klasztoru Wniebowstąpienia Pańskiego. Powstał on przypuszczalnie w pierwszej połowie XVII wieku i został rozwiązany w 1824 roku. Monaster ten podlegał klasztorowi Świętego Ducha w Wilnie.

Zdaniem prof. Antoniego Mironowicza klasztor ten kontynuował tradycje monastyczne istniejące w rejonie Odrynek już wcześniej, w XVI stuleciu. Badacz ten jest zdania, że już wtedy działały tam skity, a jednym z ich patronów był św. Antoni Pieczerski.

Pierwsze uroczyste nabożeństwo w Skicie w Odrynkach odbyło 5 czerwca 2009 roku i celebrowane było przez ks. archimandrytę Gabriela. W nabożeństwie uczestniczyło bardzo dużo wiernych, którzy przybyli w to niezwykłe miejsce nie tylko z okolicznych wsi, ale również z całego regionu.

Uroczyste poświęcenie Skitu miało miejsce 15 września 2009 roku. Boskiej Liturgii przewodniczył Metropolita Sawa, który określił powstanie pustelni „cudem XXI wieku”. Ten dzień był szczególny i historyczny, gdyż była to pierwsza od 500 lat Liturgia Święta, która odbyła się w tym właśnie miejscu.

Głównym świętem Skitu w Odrynkach ustanowiony został dzień pamięci Świętych Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich (15 września).

W 2018 roku zmarł założyciel Skitu ks. archimandryta Gabriel, który został pochowany na terenie Skitu. Obecnie w Skicie w Odrynkach przebywa 3 mnichów, a przełożonym jest ks. ihumen Sofroniusz (Wilenta).

Do Skitu ze wsi Odrynki prowadzi szutrowa droga, która w okresach wiosenno-jesiennych bywa nieprzejezdna, gdyż jest zalewana przez rzekę Narew. Wtedy jedyną drogą do Skitu jest długa, drewniana kładka, która łączy Skit ze wsią Odrynki.

Skit śww. Antoniego i Teodozjusza
Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach
Uroczysko Kudak k. Odrynek
Skit Kudak 1, 17-210 Narew

Więcej informacji na Facebooku