kwiecień 2024

Niedziela Palmowa

Święto Triumfalnego Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy

Hosanna na wysokości! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! 28 kwietnia 2024 roku uroczyście obchodziliśmy święto Triumfalnego Wjazdu Pana naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. W sobotę w przeddzień święta sprawowane było w naszej cerkwi nabożeństwo Całonocnego Czuwania. W Niedzielę Palmową celebrowana była świąteczna Boska Liturgia, po której proboszcz parafii ks. Michał Dudicz zgodnie z tradycją […]

Niedziela Palmowa Czytaj więcej »

Święto Zwiastowania Bogurodzicy

Święto Zwiastowania Bogurodzicy

7 kwietnia 2024 roku uroczyście obchodziliśmy w naszej parafii święto Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy. W tym roku święto to przypadło w III Niedzielę Wielkiego Postu, kiedy to pokłaniamy się Świętemu Krzyżowi. W wigilię święta sprawowane było w naszej cerkwi nabożeństwo Całonocnego Czuwania, zaś w dniu święta celebrowana była uroczysta Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego, a także

Święto Zwiastowania Bogurodzicy Czytaj więcej »