marzec 2022

Zakończenie remontu cerkwi w Narwi

Cerkiew parafialna w Narwi

W roku 2020 zakończono gruntowny remont cerkwi parafialnej p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi. Cerkiew w Narwi została odrestaurowana w ramach projektu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu” – nr projektu POIS.08.01.00-00-1035/16. Projekt został zrealizowany przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską i był

Zakończenie remontu cerkwi w Narwi Czytaj więcej »