Abp. Miron patronem Szkoły Podstawowej w Narwi

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Narwi

2 czerwca 2023 roku zapisał się złotymi zgłoskami w historii Szkoły Podstawowej w Narwi. Tego dnia patronem szkoły został Abp. gen. dyw. Miron Chodakowski. Podczas uroczystości nadania szkole imienia obecni byli między innymi przedstawiciele władz oświatowych, samorządowych, przedsiębiorcy, duchowieństwo, a także nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Narwi.

W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Abp. Mironowi, a także przekazano społeczności szkolnej nowy sztandar szkoły. Uroczystego poświęcenia tablicy pamiątkowej oraz sztandaru szkoły dokonali J.E. Abel – Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski oraz J.E. ks. Bp. Piotr Sawczuk – Biskup Drohiczyński.

Władyka Abel w słowach skierowanych do zebranych przybliżył sylwetkę Śp. Arcybiskupa Mirona, wskazywał szczególnie na to, że zawsze był otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

Na zakończenie uroczystości zostały złożone wieńce i kwiaty pod tablicą upamiętniającą Abp. Mirona, zaproszeni goście dokonali także wpisów do księgi pamiątkowej.

Władyka Miron (Miron Chodakowski) urodził się 21 października 1957 roku w Białymstoku. Tam też ukończył szkołę podstawową. Naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym rozpoczął w 1972 roku w Warszawie, a od 1976 roku był seminarzystą w Jabłecznej. Po postrzyżynach przez metropolitę Bazylego małej schizmy hieromnich Mirosław o imieniu Miron pełnił funkcję namiestnika monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Był też rektorem Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego. Później został podniesiony do godności ihumena i został proboszczem parafii Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu. 10 maja 1998 roku odbyła się w Warszawie, w soborze św. Marii Magdaleny chirotonia supraskiego archimandryty Mirona.

Podczas czynu nareczenija, nominat na biskupa hajnowskiego mówił o własnej słabości niegodności. Wspominał babcie, które nauczyły go miłości do Boga, pragnieniu służenia Cerkwi, mamie i jej błogosławieństwu, dzięki któremu wstąpił do warszawskiego seminarium. Arcybiskup Miron potrafił znaleźć język ze swoimi wiernymi z ziemi hajnowskiej, ale i najwyżej postawionymi osobami w mundurach. Sam też dobrze się czuł w mundurze.

Władyka Miron szczególnie interesował się losem ludzi chorych, biednych i starych.

Arcybiskupa Mirona znaliśmy wszyscy jako biskupa hajnowskiego. Był w szkole w Narwi. Po katastrofie smoleńskiej to on właśnie został patronem Gimnazjum w Narwi. Władyka był związany z Narwią poprzez swoich rodziców, którzy pochodzili z okolicy. Dla powiatu hajnowskiego arcybiskup był nauczycielem. Mamy nadzieję, że jego duch ma wpływ na kształtowanie się naszej młodzieży z korzyścią dla wiary chrześcijańskiej i naszej ojczyzny.

Podczas nadania imienia gimnazjum wiele osobistości przybyło nie na wezwanie organizatorów uroczystości, ale przyciągnęła ich osoba arcybiskupa Mirona. 2 czerwca 2023 roku, czcząc pamięć tamtych wydarzeń, oddany został hołd wspaniałemu człowiekowi, a jego imieniem nazwano Szkołę Podstawową w Narwi.

Zdjęcia ze strony Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi