Wielka Sobota

Wielka Sobota

Wielka Sobota, nasz Zbawiciel jest grzebany przez Józefa z Arymatei oraz Nikodema i spoczywa w grobie ciałem. Odpoczywa po zbawczych dla nas mękach, a my oczekujemy na jego Zmartwychwstanie. Zbawiciel nasz dziś schodzi do otchłani piekieł i podnosi wszystkich od praojca Adama i Pramatki Ewy oraz kruszy swym krzyżem drzwi czeluści.

Wielka Sobota

Troparion, ton 8: Dostojny Józef z drzewa zdjął przeczyste ciało Twoje, całunem czystym owinął i wonnościami namaściwszy w nowym złożył grobie. 

Kiedy zstąpiłeś do śmierci, Życie nieśmiertelne, wtedy otchłań zmartwiała od blasku Twego bóstwa. Kiedy zaś i umarłych podźwignąłeś z głębin otchłani, wszystkie moce niebios wołały: „Dawco życia, Chryste Boże nasz, chwała Tobie!” 

Anioł stanął przy grobie przed niewiastami niosącymi wonności i zawołał: „Wonności dobre są dla zmarłych, Chrystus zaś okazał się niedostępny zepsuciu”.

Kontakion, ton 6: Ty, który zamknąłeś otchłań na początku, okazujesz się martwym, przykryty całunem i wonnościami, złożony zostajesz w grobie, Nieśmiertelny, jako śmiertelny. Niewiasty przyszły namaścić Go mirrą, gorzko płacząc i wołając: „Ta sobota jest błogosławiona, w niej bowiem Chrystus zasnąwszy, Zmartwychwstał trzeciego dnia”.

Link do tekstów Nabożeństw oraz synaksarionu:

http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/meka-07-sobota.pdf

http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/synaksarion-25-sobota.pdf

Fotorelacja z dzisiejszej Boskiej Liturgii Wielkiej Soboty św. Bazylego Wielkiego.