Diecezjalna Konferencja Matuszek

Diecezjalna Konferencja Matuszek

W okresie święta Pięćdziesiątnicy, w dniu 8 czerwca 2023 roku odbyła się w naszej parafii coroczna Konferencja Matuszek Diecezji Warszawsko-Bielskiej. W spotkaniu uczestniczyli hierarchowie naszej cerkwi: J.E. Wielce Błogosławiony Sawa – Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, J.E. Najprzewielebniejszy Grzegorz – Arcybiskup Bielski, J.E. Najprzewielebniejszy Paweł – Biskup Hajnowski oraz J.E. Najprzewielebniejszy Warsonofiusz – Biskup Siemiatycki.

Uroczysta Boska Liturgia była sprawowana w cerkwi parafialnej w Narwi pod przewodnictwem Biskupa Siemiatyckiego Warsonofiusza. Po nabożeństwie i pamiątkowych fotografiach przybyłe matuszki wraz z Metropolitą Sawą, hierarchami i kapłanami udały się na konferencję, która obyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi. Tematem tegorocznego spotkania było „Chrześcijaństwo na ziemiach Polan i Wiślan i otrzymanie samodzielności cerkiewnej”. Referat na ten temat przygotowały matuszka dr Lilla Busłowska z Parafii Prawosławnej w Dubinach oraz matuszka Martyna Kuderska z Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce.

Podczas pobytu w Narwi J.E. Metropolita Sawa wizytował także nową plebanię w naszej parafii.