Koncert kolęd w Narwi

Koncert kolęd w Narwi

Święte wieczory to okres od Bożego Narodzenia do Święta Jordanu, kiedy to odwiedzajmy domy naszych najbliższych, otwierajmy drzwi dla kolędników i cieszmy się radością, którą otrzymał świat w noc Bożego Narodzenia. W tym szczególnym dla cerkwi czasie rozbrzmiewają w naszych cerkwiach i domach piękne kolędy. W dniu 12 stycznia 2024 roku odbył się w naszej parafii koncert kolęd, w którym wystąpiły lokalne chóry parafialne oraz zespoły, które mają w swoim repertuarze prawosławne kolędy.

Przybyłych do naszej cerkwi wykonawców, a także licznie zgromadzonych wiernych serdecznie przywitał proboszcz parafii w Narwi ks. prot. Michał Dudicz. Powitał on również zaproszonych gości, a następnie wraz z dyrygentką narwiańskiego chóru Panią Ałłą Kamieńską wspólnie zaprosili na koncert.

Jako pierwszy zaprezentował się publiczności zespół Reczeńka z Koźlik pod kierownictwem Ałły Kamieńskiej. Zespół Reczeńka, założony przez Panią Lubę Gawryluk, aktywnie działa na Podlasiu, biorąc udział w licznych koncertach, festiwalach, festynach oraz innych wydarzeniach, a w jego repertuarze oprócz białoruskiego folkloru nie brakuje również prawosławnych kolęd.

Następnie przed publicznością wystąpił chór Harmoń działający przy Parafii Prawosławnej w Łosince. Chór Harmoń pod kierownictwem Marii Bubki jest kontynuatorem muzycznych tradycji parafii w Łosince, które zapoczątkowały i rozwijały przez lata chóry Lisiczki i Ramonka. Oprócz czynnego udziału w życiu cerkwi, chór Harmoń występuje na festiwalach, koncertach, festynach oraz na innych wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych, nie tylko w naszym regionie. Chór poprzez swoje stowarzyszenie realizuje również rozmaite projekty, czego jednym z efektów było wydanie w ubiegłym roku płyty z kolędami pt. „Torżestwujtie, wiesielitieś…”.

Tego wieczoru wystąpili również gospodarze, czyli chór Chabry Parafii Prawosławnej w Narwi pod dyrekcją Ałły Kamieńskiej. W repertuarze chóru oprócz muzyki cerkiewnej wykonywanej podczas nabożeństw, znajdują się pieśni należące do białoruskiego, ukraińskiego i rosyjskiego dziedzictwa kulturowego z regionu pogranicza wschodniego. Chór Chabry rozpoczął swoją działalność w 2021 roku, a już ma na koncie wiele sukcesów na przeglądach i festiwalach.

Jako ostatni zaprezentowali się goście z Bielska Podlaskiego – chór Parafii Prawosławnej Narodzenia N.M.P. Na co dzień chór swoim śpiewem uświetnia nabożeństwa sprawowane w najstarszej bielskiej świątyni, w której znajduje się cudotwórcza Bielska Ikona Przenajświętszej Bogurodzicy zwana Hodigitrią. Oprócz działalności parafialnej chór bierze czynny udział w życiu muzycznym Bielska Podlaskiego i okolic, a także koncertuje w kraju i zagranicą oraz dokonuje nagrań dla radia i telewizji. Od ponad dziesięciu lat chórem dyryguje Pani Marta Zinkiewicz – absolwent Instytutu Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Koncert odbył się w miłej, świątecznej atmosferze, a w wykonaniu chórów wybrzmiało wiele pięknych kolęd. Na zakończenie wszyscy wykonawcy oraz zgromadzeni w cerkwi wierni wspólnie kolędowali. Parafia Prawosławna w Narwi składa serdeczne podziękowania za udział w koncercie wszystkim wykonawcom, przybyłym gościom i wiernym, a także wszystkim sponsorom, w tym Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Narwi, które przygotowały poczęstunek.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania wideo z koncertu kolęd w Narwi oraz fotorelacji.