Nabożeństwa Bożonarodzeniowe

Nabożeństwa Bożonarodzeniowe

CHRYSTUS SIĘ RODZI! – SŁAWCIE!
ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ! – СЛАВИТЕ!


Troparion, ton 4:
Narodzenie Twoje, Chryste Boże nasz, zajaśniało światu światłością poznania, w niej bowiem służący gwiazdom przez gwiazdę zostali nauczeni kłaniać się Tobie, Słońcu Sprawiedliwości, i Ciebie poznawać, Wschód z wysoka, Panie, chwała Tobie.

Kontakion, ton 3:
Dzisiaj Dziewica powiła Pana istnienia i ziemia grotę ofiaruje Niedostępnemu. Aniołowie głoszą chwalę z pasterzami, a w ślad za gwiazdą kroczą magowie, dla nas bowiem urodziło się Dziecię Małe, Przedwieczny Bóg.

Ikona Bożego Narodzenia

W wigilijną noc święta Narodzenia w ciele Pana naszego Jezusa Chrystusa odbyło się w naszej cerkwi nabożeństwo Wielkiego Powieczerza i świąteczna Jutrznia, po której sprawowana była uroczysta Boska Liturgia.

Wszystkim parafianom i wszystkim wiernym życzymy radości, miłości i zdrowia w te święta. Niech nowonarodzony Chrystus Zbawiciel błogosławi Wam dziś i każdego dnia!

С Рождеством Христовым!