Spotkanie wigilijne w Narwi

Spotkanie wigilijne w Narwi

21 grudnia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Narwi odbyło się coroczne spotkanie wigilijne dla mieszkańców Gminy Narew przed świętami Bożego Narodzenia. Przy „świątecznym stole” tradycyjnie już spotkali się wspólnie mieszkańcy naszej gminy, samorządowcy oraz duchowni z okolicznych parafii, aby złożyć sobie bożonarodzeniowe życzenia świąteczne oraz podzielić się opłatkiem i prosforą. Przybyłych na spotkanie gości powitali serdecznie gospodarze spotkania: Wójt Gminy Narew Pan Andrzej Pleskowicz oraz Sekretarz Urzędu Gminy Narew Pani Joanna Majewska. Spotkaniom wigilijnym w Narwi co roku towarzyszy przekazanie przez harcerzy Betlejemskiego Światełka Pokoju, od którego zapalane są wigilijne świece.

Po przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju przez harcerzy z 35. Drużyny Harcerskiej „Iskry” rozpoczęła się bogata część artystyczna. Jako pierwsi wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Narwi, przygotowani pod kierunkiem Pani Ewy Alimowskiej i Pani Olgi Hewy, którzy zaprezentowali tradycyjne bożonarodzeniowe jasełka. Na scenie wystąpiły również dzieci z Zespołu Wokalno-Tanecznego TAKT, nad którym pieczę sprawuje Pani Olga Prudka. Przybyli goście mogli również wysłuchać wspaniałych kolęd w wykonaniu dwóch chórów, które działają przy prawosławnych parafiach w Gminie Narew. Z koncertem kolęd zaprezentował się publiczności chór „Harmoń” z Łosinki pod dyrekcją Marii Paszko, zaś na zakończenie wystąpił chór „Chabry” Parafii Prawosławnej w Narwi prowadzony przez Ałłę Kamieńską.

Wszyscy zebrani mogli wspólnie podzielić się prosforą i opłatkiem oraz skosztować tradycyjnych potraw wigilijnych, przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Narwi i pracowników Narwiańskiego Ośrodka Kultury. Życzenia przybyłym na spotkanie mieszkańcom złożyli pracownicy samorządowi oraz księża gminnych parafii, w tym proboszcz Parafii Prawosławnej w Narwi ks. Michał Dudicz.

Zobacz więcej na stronie widoknanarew.pl.