Pielgrzymka do Monasteru w Supraślu

Pielgrzymka do Monasteru w Supraślu

W środę 22 marca 2023 roku wierni naszej parafii wraz z ks. Bogumiłem Kornilukiem uczestniczyli w pielgrzymce autokarowej do Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu.

Głównym celem pielgrzymki był udział w Akatyście do Przenajświętszej Bogurodzicy. Pielgrzymi udali się również do krypty głównej cerkwi monasterskiej, gdzie odbyła się krótka modlitwa przy grobie Arcybiskupa Mirona. Po nabożeństwie można było wysłuchać wykładu ihumenii Katarzyny – przełożonej Domu Zakonnego Św. Katarzyny w Zaleszanach, w ramach cyklu spotkań Supraskie Środy.