Poświęcenie krzyży we wsi Bruszkowszczyzna

Poświecenie krzyży we wsi Bruszkowszczyzna

12 maja 2022 roku we wsi Bruszkowszczyzna miało miejsce poświęcenie dwóch krzyży wotywnych. Poświęcenia dokonali proboszcz naszej parafii ks. Michała Dudicz oraz proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi ks. Krzysztof Dobrogowski. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy wsi.

Troparion, ton 1: Zbaw, Panie, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, zwycięstwem prawowiernych nad przeciwnikami obdarzaj, i przez Krzyż Twój ochraniaj, społeczność Twoją.