Pożegnanie ojca Michała Dudicza

Pożegnanie ojca Michała Dudicza

16 czerwca 2024 roku w Niedzielę św. Ojców I Soboru Powszechnego zaszły w naszej parafii kolejne zmiany. Zgodnie z dekretem Jego Eminencji Metropolity Sawy dotychczasowy proboszcz naszej parafii ks. mitrat prot. Michał Dudicz na własną prośbę został odwołany z funkcji proboszcza. Nowym proboszczem Parafii Prawosławnej w Narwi został mianowany ks. prot. Jarosław Ciełuszecki. Decyzję Metropolity odczytał wiernym ks. mitrat Jerzy Bogacewicz, który pełni obecnie obowiązki dziekana Dekanatu Narewskiego.

Ojcu Michałowi z całego serca dziękujemy za ponad trzy lata wiernej posługi, za zaangażowanie i wielki wkład w rozwój naszej parafii. Życzymy błogosławieństwa i łaski Bożej każdego dnia. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się w naszej świątyni na wspólną modlitwę. Na mnogaja i błagaja leta!

Ojcu Jarosławowi zaś, życzymy wiele sił i błogosławieństwa Bożego w nowej posłudze. Witamy Was serdecznie i zanosimy do Boga gorące modlitwy, aby wspomagał Was we wszystkich trudnościach i prowadzeniu swej owczarni ku zbawieniu.