Walne Zgromadzenie BMP naszej diecezji

Walne Zgromadzenie BMP naszej diecezji

Z błogosławieństwa J.E. Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniu 29 października 2022 roku odbyło się w Bielsku Podlaskim Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej.

Uroczysta Boska Liturgia odbyła się w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego pod przewodnictwem  Arcybiskupa Bielskiego Grzegorza, który jest opiekunem Bractwa z ramienia Świętego Soboru Biskupów PAKP. W Liturgii uczestniczyli także duchowni z miejscowych parafii, dziekan o. Leoncjusz Tofiluk, a także opiekunowie bractw parafialnych z naszej diecezji wraz z młodzieżą.

Obrady  Walnego Zgromadzenia BMP odbywały się w Bielskim Domu Kultury. Nasze bractwo reprezentowała młodzież wraz z opiekunem ks. Bogumiłem Kornilukiem.