Zajęcia sportowe dla młodzieży

Zajęcia sportowe dla młodzieży

Dzięki Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi Panu Jerzemu Ostapczukowi, już kolejny rok bractwo młodzieży naszej parafii może organizować zajęcia sportowe dla młodzieży, nie tylko z naszej parafii, ale wszystkim uczęszczającym do naszej szkoły.

Korzystanie z sali gimnastycznej jest nieodpłatne za co serdecznie dziękujemy.