Wielki Poniedziałek

Wielki Poniedziałek

Dziś pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia – Wielki Poniedziałek. Wspominamy dziś przeklęcie drzewa figowego przez Jezusa Chrystusa oraz starotestamentowego patriarchę Józefa, syna Jakuba, którego bracia sprzedali w niewolę, co było praobrazem wydania Jezusa.

Wielki Poniedziałek
Wielki Poniedziałek

Czytania dnia:
Ewangelia Mateusza 21, 18-43;
Księga Wyjścia 1, 1-20;
Księga Hioba 1, 1-12;
Ewangelia Mateusza 24, 3-35;

Troparion śpiewny w poniedziałek, wtorek i środę, ton 8: Oto Oblubieniec nadchodzi o północy i błogosławiony sługa, którego zastanie czuwającym, niegodny jest zaś ten, którego zastanie leniącym się. Zważ, przeto, duszo moja, nie daj ogarnąć się przez sen, abyś nie została oddana śmierci i królestwa pozbawiona, lecz odrzuć sen i wołaj: Święty, Święty, Święty jesteś, Boże, dla Bogurodzicy zmiłuj się nad nami.

Stichera Poniedziałku, ton 1: Pan idący na dobrowolną mękę rzekł po drodze apostołom: „Oto idziemy do Jerozolimy i Syn Człowieczy zostanie wydany, jak o Nim napisano. Przyjdźmy więc i my z oczyszczonymi zmysłami i towarzyszmy Mu w drodze, i ukrzyżujmy się z Nim, umartwmy dla Niego życiowe rozkosze, abyśmy z Nim ożyli i usłyszeli Jego słowa: Nie po to tylko idę do ziemskiego Jeruzalem, aby cierpieć, ale wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, Boga mego i Boga waszego, i wywyższę was w niebieskim Jeruzalem, w królestwie niebios”.

Link do tekstów liturgicznych: http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/meka-02-poniedzialek.pdf 

Link do synaksarionu czyli opisu znaczenia i historii: dnia: http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/sarion-21-poniedzialek.pdf