Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa

Wjazd Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy – święto zwane także Niedzielą Palmową, obchodzone tydzień przed świętem Paschy.

S Prazdnikom! Hosanna!

Śpiewany jest dziś Troparion z wczoraj.

Niedziela Palmowa

Kontakion, ton 6: Na niebie na tronie i na źrebięciu oślicy na ziemi noszony, Chryste Boże, przyjąłeś chwałę aniołów i pieśń ludzi, wołających do Ciebie: Błogosławiony jesteś, który idziesz wezwać Adama!

Kондак, глас 6: На престоле на небеси, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен еси, Грядый Адама воззвати.

Hosanna Synowi Dawidowemu. Hosanna na wysokościach, błogosławiony który idzie w imię Pańskie. Hosanna, który idziesz podnieść Adama.