Wielki Wtorek

Wielki Wtorek

Dziś Wielki Wtorek, dzień gdy czytamy przypowieść o pięciu dziewicach mądrych i pięciu głupich, oraz przypowieść o talentach. 

Kontakion Wielkiego Wtorku, ton 8: Duszo nieszczęsna, pomyśl o ostatniej godzinie, i ulęknij się przeklęcia figowca, pomnażaj w trudzie dany tobie talent, czuwając i wołając: Obyśmy nie pozostali poza pałacem Chrystusa!

Czytania dzisiejszego dnia:
Ewangelia Mateusza 22,15 – 23,39
Ewangelia Mateusza 24,36 – 26,2
Księga Wyjścia 2, 5-10
Księga Hioba 1, 13-22
Księga Ezechiela 1, 21-28

Link do testów liturgicznych Wielkiego Wtorku: http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/meka-03-wtorek.pdf

Link do Synaksarionu dzisiejszego dnia czyli opisu jego znaczenia i historii: http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/synaksarion-22-wtorek.pdf