Wieczernia Wielkiego Piątku

Wieczernia Wielkiego Piątku

Wieczernia Wielkiego Piątku z Wyniesieniem Płaszczenicy oraz Jutrznia z Obrzędem Pogrzebu Zbawiciela.

Kłaniamy się cierpieniom Twoim Chryste i świętemu Zmartwychwstaniu!

Dostojny Józef z drzewa zdjął przeczyste ciało Twoje, całunem czystym owinął i wonnościami namaściwszy w nowym złożył grobie.

Kiedy zstąpiłeś do śmierci, Życie nieśmiertelne, wtedy otchłań zmartwiała od blasku Twego bóstwa. Kiedy zaś i umarłych podźwignąłeś z głębin otchłani, wszystkie moce niebios wołały: „Dawco życia, Chryste Boże nasz, chwała Tobie!”

Anioł stanął przy grobie przed niewiastami niosącymi wonności i zawołał: „Wonności dobre są dla zmarłych, Chrystus zaś okazał się niedostępny zepsuciu”.