XXVI Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu

XXVI Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu

Chór Chabry działający przy Parafii Prawosławnej w Narwi wystąpił podczas Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu. XXVI edycja Festiwalu odbyła się 28 i 29 stycznia 2023 roku w sali Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Terespolu.

Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich nie ma formuły konkursu, a zaproszone zespoły i chóry traktowane są równorzędnie, uczestnicząc w dwóch dniach przesłuchań festiwalowych. Celem Festiwalu jest kultywowanie i pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowych, prezentacja kolęd charakterystycznych dla tradycji wschodniosłowiańskich, ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowego i wielowyznaniowego południowego Podlasia, wzajemna prezentacja dorobku kulturowego, wymiana doświadczeń, wzajemne poznanie i integracja środowisk wielokulturowych w ramach wspólnoty oraz przywracanie roli kolęd w pogłębianiu religijności narodów.

Przybyłych na Festiwal gości przywitał Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel – Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski oraz Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk. Chór Chabry zaprezentował się podczas pierwszego dnia Festiwalu. Wśród licznie przybyłej publiczności obecni byli również duchowni z naszej parafii: ks. mitrat prot. Michał Dudicz, ks. prot. Bogumił Korniluk oraz ks. mitrat prot. Eugeniusz Kosakowski.

Na tegorocznym Festiwalu wystąpiły zespoły i chóry z Polski, Ukrainy, Rumunii i Słowacji. Organizatorami Festiwalu były Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Terespolu oraz Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej.

Występ chóru Chabry podczas XXVI Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu

Chór Chabry – 02:05:50

Zdjęcia z fanpage’a Festiwalu – https://www.facebook.com/mfkwterespol oraz z transmisji video w serwisie Youtube przez Cerkiew.pl.