Uroczystości święta Chrztu Pańskiego

Uroczystości święta Chrztu Pańskiego

„Gdy chrzciłeś się, Panie, w wodach Jordanu, objawiła się Trójca najgodniejsza pokłonu. Rodzica bowiem głos dał o Tobie świadectwo, nazywając Ciebie umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Objawiłeś się, Chryste Boże, i świat oświeciłeś, chwała Tobie.”
Troparion święta Chrztu Pańskiego

Chrzest Pański

18 i 19 stycznia 2023 roku uroczyście obchodziliśmy w naszej parafii święto Święto Objawienia Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa – Chrzest Pański. W wigilię święta Chrztu Pańskiego odbyło się w naszej cerkwi nabożeństwo Całonocnego Czuwania, zaś w dniu święta sprawowana była Boska Liturgia oraz odbyło się Wielkie Poświęcenie Wody.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.