Pascha Chrystusowa – ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Pascha Chrystusowa
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Χριστός Ανέστη!
Christus Resurrexit!
Christ is Risen! 
 

Wielki i Święty dzień Zmartwychwstania Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

Pascha Chrystusowa

Troparion, ton 5: Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć, i będącym w grobach życie dał.

Kontakion: Gdy do grobu zstąpiłeś, o Nieśmiertelny, wtedy zniszczyłeś moc otchłani, i powstałeś jako zwycięzca, Chryste Boże, niewiastom z wonnościami głosząc: „Radujcie się!” I Twoim apostołom pokój dałeś, upadłym dałeś Zmartwychwstanie.

Ipakoj: Niewiasty od Marii uprzedziły poranek i znalazły kamień odsunięty od grobu, i usłyszały od Anioła: „Dlaczego będącego w wiecznej światłości wśród umarłych szukacie jako człowieka? Widzicie grobowe przepaski, idźcie więc i głoście światu, że Pan powstał, niszcząc śmierć, jest bowiem Synem Bożym, zbawiającym rodzaj ludzki”.

Czytania Paschy:
Dzieje Apostolskie 1, 1-8
Ewangelia Jana 1, 1-17
Ewangelia Jana 20, 19-25

Teksty Nabożeństw: http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/nabozenstwo-paschalne.pdf
(Porządek Godzin Paschy (Cziasy Paschi) czytane są przez cały tydzień zamiast modlitw porannych i wieczornych)

Synaksarion Paschy: http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/synaksarion-27-pascha.pdf

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z nabożeństw w Noc Paschalną.