Pierwsza rocznica śmierci ks.Bazylego Roszczenki

Pierwsza rocznica śmierci ks. mit. Bazylego Roszczenki

W piątek 8 lipca 2022 roku, w pierwszą rocznicę śmierci ks. mit. Bazylego Roszczenki, wieloletniego proboszcza naszej parafii, sprawowana była Boska Liturgia oraz panichida za duszę zmarłego. Po liturgii poświęcony został pomnik ku jego pamięci, który znajduje się obok cerkwi parafialnej w Narwi.

Chrystus Zmartwychwstał ojcze Bazyli! Wieczna mu pamięć!

Kontakion, ton 8: Ze świętymi daj odpoczynek, Chryste, duszy zmarłego Twego sługi, gdzie nie ma cierpień, smutku i westchnień, lecz życie nie mające końca.