Święto parafialne Antoniego Pieczerskiego

Święto Antoniego Pieczerskiego

23 lipca 2022 roku odbyły się uroczyste obchody dnia pamięci patrona naszej świątyni, świętego Antoniego Pieczerskiego. Główne uroczystości poprzedziło piątkowe nabożeństwo całonocnego czuwania, a także w dniu święta małe poświęcenie wody oraz akatyst do Św. Antoniego.

Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Abel, abp. lubelsko-chełmski. Odwiedził on naszą parafię wraz z Leśniańską Ikoną Bogurodzicy. Ikona była wystawiona w cerkwi w czasie świątecznych uroczystości i wierni mogli się jej pokłonić. Uroczystości ku czci Św. Antoniego Pieczerskiego zakończyła świąteczna procesja.

Leśniańska Ikona Matki Bożej

Leśniańska Ikona Matki Bożej swą historią sięga końca XVII w. Objawiła się ona w cudowny sposób w niedzielę 14 września 1683 r. nieopodal wsi Leśna na południowym Podlasiu. W samo południe pasący krowy chłop Aleksander Stelmaszczuk wszedł do gęstego zagajnika. Nieoczekiwanie, na starej gruszy, ujrzał blask pochodzący od ikony. Pobiegł po swego brata Mirona Makaruka i razem poinformowali o cudzie miejscowego prawosławnego kapłana. Jak okazało się ikona była swego rodzaju płaskorzeźbą. Wizerunek Matki Bożej z Chrystusem na lewej ręce był wyżłobiony w jasnym owalnym kamieniu.

Ikonę umieszczono w domu Mirona Makaruka, któremu zabrał ją pewien polski szlachcic, pragnący mieć tę świętość. Po krótkim czasie, pod wpływem nieszczęść, które spadły na niego za postępek, oddał ją do cerkwi prawosławnej we wsi Bukowicze. Przed ikoną zaczęły mnożyć się cudowne uzdrowienia, których do 1713 roku zanotowano ponad 500. Nieprzerwanie ciągnęły do niej rzesze pielgrzymów.

W 1752 roku rzymscy katolicy siłą odebrali cudowną ikonę prawosławnym i umieścili ją w kościele w Leśnej. Do 1812 roku ikona była ozdobiona wieloma kosztownościami, których została pozbawiona podczas odwrotu Francuzów spod Moskwy. Po upadku powstania 1863 roku władze carskie zamieniły kościół na cerkiew, która w 1885r. została główną świątynią prawosławnego Monasteru Leśniańskiego. Ikonę pozostawiono, jak przedtem w ołtarzu, wzniesiono tylko niewysoki ikonostas, który nie zasłaniał jej, co pozwalało ujrzeć świętość każdemu przybywającemu pielgrzymowi.

W 1915 roku w wyniku działań wojennych monaster ewakuował się w głąb Rosji. Wraz z mniszkami wywieziono ikonę. Poprzez Petersburg, diecezję kiszyniowską, Serbię i Triest w 1950 roku mniszki przybyły do Francji. Tam, w Monasterze Provemont, do dziś znajduje się cudowna Leśniańska ikona.

Święto Leśniańskiej Ikony Matki Bożej obchodzone jest 8/21 września oraz 14/27 września.

Opracowanie: Jarosław Charkiewicz