Święto Zaśnięcia Bogurodzicy

Święto Zaśnięcia Bogurodzicy

S Prazdnikom!

Pozdrawiamy ze świętem Zaśnięcia Najświętszej Władczyni naszej Bogurodzicy i wiecznej dziewicy Marii. W dniu 28 sierpnia 2022 roku w cerkwi parafialnej w Narwi była sprawowana uroczysta Boska Liturgia.

Ikona Zaśnięcia Bogurodzicy

Troparion, ton 1: W narodzeniu dziewictwo zachowałaś, w zaśnięciu świata nie porzuciłaś, Bogurodzico. Odeszłaś bowiem do życia, Matką będąc śycia, i Twymi modłami wybawiasz od śmierci dusze nasze.

Kontakion, ton 2: Nieustającą w modlitwach Bogurodzicę i w orędownictwie stałą nadzieję grób i śmierć nie zatrzymają, bowiem Matka Życia przechodzi do życia, do Boga, który wcielił się w Jej dziewicze łono.

Stichera, ton 1: O, przesławny cud! Źródło Życia spoczęło w grobie i grób staje się drabiną do nieba. Wesel się, Getsemani, święty domu Bogurodzicy! Zaśpiewajmy, wierni, razem z Gabrielem, wodzem zastępów: Łaski Pełna, raduj się, Pan z Tobą, przez Ciebie dający światu wielkie miłosierdzie.