Wydarzenia 2022

Pielgrzymka do Sławatycz

Pielgrzymka do Sławatycz

W sobotę 3 września 2022 roku odbyła się pielgrzymka autokarowa z Narwi do Sławatycz na wyświęcenie tamtejszej Cerkwi. Wierni naszej parafii wraz z proboszczem ojcem Michałem i wikariuszem ojcem Bogumiłem uczestniczyli w Boskiej Liturgii oraz byli świadkami tego historycznego wydarzenia jakim jest poświęcenie Cerkwi.

Pielgrzymka do Sławatycz Czytaj więcej »

Święto Zaśnięcia Bogurodzicy

Święto Zaśnięcia Bogurodzicy

S Prazdnikom! Pozdrawiamy ze świętem Zaśnięcia Najświętszej Władczyni naszej Bogurodzicy i wiecznej dziewicy Marii. W dniu 28 sierpnia 2022 roku w cerkwi parafialnej w Narwi była sprawowana uroczysta Boska Liturgia. Troparion, ton 1: W narodzeniu dziewictwo zachowałaś, w zaśnięciu świata nie porzuciłaś, Bogurodzico. Odeszłaś bowiem do życia, Matką będąc śycia, i Twymi modłami wybawiasz od

Święto Zaśnięcia Bogurodzicy Czytaj więcej »

Święto parafialne Antoniego Pieczerskiego

Święto Antoniego Pieczerskiego

23 lipca 2022 roku odbyły się uroczyste obchody dnia pamięci patrona naszej świątyni, świętego Antoniego Pieczerskiego. Główne uroczystości poprzedziło piątkowe nabożeństwo całonocnego czuwania, a także w dniu święta małe poświęcenie wody oraz akatyst do Św. Antoniego. Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Abel, abp. lubelsko-chełmski. Odwiedził on naszą parafię wraz z Leśniańską Ikoną Bogurodzicy. Ikona

Święto parafialne Antoniego Pieczerskiego Czytaj więcej »

Pierwsza rocznica śmierci ks.Bazylego Roszczenki

Pierwsza rocznica śmierci ks. mit. Bazylego Roszczenki

W piątek 8 lipca 2022 roku, w pierwszą rocznicę śmierci ks. mit. Bazylego Roszczenki, wieloletniego proboszcza naszej parafii, sprawowana była Boska Liturgia oraz panichida za duszę zmarłego. Po liturgii poświęcony został pomnik ku jego pamięci, który znajduje się obok cerkwi parafialnej w Narwi. Chrystus Zmartwychwstał ojcze Bazyli! Wieczna mu pamięć! Kontakion, ton 8: Ze świętymi

Pierwsza rocznica śmierci ks.Bazylego Roszczenki Czytaj więcej »

Święto Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa

Święto Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Odrynkach

Христос Воскресе! 21 maja przypadł dzień pamięci świętego Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa. We wsi Odrynki znajduje się cerkiew pod jego wezwaniem, w której w dzień święta sprawowana była Jutrznia oraz Boska Liturgia. Po liturgii odbyła się świąteczna procesja wraz z poświęceniem wody oraz modlitwą za duszę Władyki apb. Jeremiasza przy pomniku go upamiętniającym.

Święto Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa Czytaj więcej »

Poświęcenie krzyży we wsi Bruszkowszczyzna

Poświecenie krzyży we wsi Bruszkowszczyzna

12 maja 2022 roku we wsi Bruszkowszczyzna miało miejsce poświęcenie dwóch krzyży wotywnych. Poświęcenia dokonali proboszcz naszej parafii ks. Michała Dudicz oraz proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi ks. Krzysztof Dobrogowski. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy wsi. Troparion, ton 1: Zbaw, Panie, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, zwycięstwem prawowiernych nad przeciwnikami obdarzaj, i przez Krzyż Twój

Poświęcenie krzyży we wsi Bruszkowszczyzna Czytaj więcej »

Pascha Chrystusowa w Narwi

Pascha Chrystusowa w Narwi

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Χριστός Ανέστη! Christus Resurrexit! Christ is Risen!   Wielki i Święty dzień Zmartwychwstania Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Troparion, ton 5: Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć, i będącym w grobach życie dał. Kontakion: Gdy do grobu zstąpiłeś, o Nieśmiertelny, wtedy zniszczyłeś moc otchłani, i powstałeś jako zwycięzca, Chryste

Pascha Chrystusowa w Narwi Czytaj więcej »

Wielka Sobota

Wielka Sobota

Wielka Sobota, nasz Zbawiciel jest grzebany przez Józefa z Arymatei oraz Nikodema i spoczywa w grobie ciałem. Odpoczywa po zbawczych dla nas mękach, a my oczekujemy na jego Zmartwychwstanie. Zbawiciel nasz dziś schodzi do otchłani piekieł i podnosi wszystkich od praojca Adama i Pramatki Ewy oraz kruszy swym krzyżem drzwi czeluści. Troparion, ton 8: Dostojny

Wielka Sobota Czytaj więcej »