Andrzej Rusaczyk

Wielki Wtorek

Wielki Wtorek

Dziś Wielki Wtorek, dzień gdy czytamy przypowieść o pięciu dziewicach mądrych i pięciu głupich, oraz przypowieść o talentach.  Kontakion Wielkiego Wtorku, ton 8: Duszo nieszczęsna, pomyśl o ostatniej godzinie, i ulęknij się przeklęcia figowca, pomnażaj w trudzie dany tobie talent, czuwając i wołając: Obyśmy nie pozostali poza pałacem Chrystusa! Czytania dzisiejszego dnia: Ewangelia Mateusza 22,15 …

Wielki Wtorek Czytaj więcej »

Wielki Poniedziałek

Wielki Poniedziałek

Dziś pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia – Wielki Poniedziałek. Wspominamy dziś przeklęcie drzewa figowego przez Jezusa Chrystusa oraz starotestamentowego patriarchę Józefa, syna Jakuba, którego bracia sprzedali w niewolę, co było praobrazem wydania Jezusa. Czytania dnia:Ewangelia Mateusza 21, 18-43;Księga Wyjścia 1, 1-20;Księga Hioba 1, 1-12;Ewangelia Mateusza 24, 3-35; Troparion śpiewny w poniedziałek, wtorek i środę, ton 8: …

Wielki Poniedziałek Czytaj więcej »

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa

Wjazd Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy – święto zwane także Niedzielą Palmową, obchodzone tydzień przed świętem Paschy. S Prazdnikom! Hosanna! Śpiewany jest dziś Troparion z wczoraj. Kontakion, ton 6: Na niebie na tronie i na źrebięciu oślicy na ziemi noszony, Chryste Boże, przyjąłeś chwałę aniołów i pieśń ludzi, wołających do Ciebie: …

Niedziela Palmowa Czytaj więcej »

Niedziela Adoracji Czcigodnego Krzyża

Niedziela Adoracji Czcigodnego Krzyża

Кресту Твоему покланяемся Владыко и Святое Воскресение Твое славим. Krzyżowi Twemu kłaniamy się Władco i Święte Zmartwychwstanie Twoje sławimy. Niedziela III Wielkiego Postu – Adoracji Czcigodnego Krzyża w naszej Cerkwi. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Zakończenie remontu cerkwi w Narwi

Cerkiew parafialna w Narwi

W roku 2020 zakończono gruntowny remont cerkwi parafialnej p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi. Cerkiew w Narwi została odrestaurowana w ramach projektu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu” – nr projektu POIS.08.01.00-00-1035/16. Projekt został zrealizowany przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską i był …

Zakończenie remontu cerkwi w Narwi Czytaj więcej »